แผนการดำเนินการ

แผนดำเนินการปี 2564

แผนดำเนินงาน64

แผนดำเนินงานปี 2563

http://baanchatpawai.go.th/wp-content/uploads/2020/07/แผนการดำเนินงาน-63.pdf

http://baanchatpawai.go.th/wp-content/uploads/2020/07/แผนการดำเนินงาน-63-ส่วนที่1.pdf

แผนดำเนินงานปี 2562

แผนดำเนินงานปี 2562