แจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป

แจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไปได้ที่

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

ถ.ราชบุรี-ผาปก ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
โทรศัพท์ 032-731864 โทรสาร 032-731865