ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องฟิตเนสพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย (ขออนุมัติกันเงินปีงบประมาณ 2560) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องฟิตเนสพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย (ขออนุมัติกันเงินปีงบประมาณ 2560) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 นั้น

โครงการก่อสร้างห้องฟิตเนสพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน 1 งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้่างหุ้นส่วนจำกัด สิธา ก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 972,000.00 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง