ประกาศเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องฟิตเนสพร้อมอุปกร์อกกำลังกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศโครงการก่อสร้างห้องฟิตเนส1.pdf
 • ประกาศโครงการก่อสร้างห้องฟิตเนส2.pdf
 • ประกาศโครงการก่อสร้างห้องฟิตเนส3.pdf
 • ประกาศโครงการก่อสร้างห้องฟิตเนส4.pdf
 • ประกาศโครงการก่อสร้างห้องฟิตเนส5.pdf
 • ประกาศโครงการก่อสร้างห้องฟิตเนส6.pdf
 • ประกาศโครงการก่อสร้างห้องฟิตเนส7.pdf
 • ประกาศโครงการก่อสร้างห้องฟิตเนส8.pdf
 • ประกาศโครงการก่อสร้างห้องฟิตเนส9.pdf
 • ประกาศโครงการก่อสร้างห้องฟิตเนส10.pdf
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ.pdf
 • ใบประมาณราคา.pdf
 • สรุปผลการประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง.pdf
 • ฟิตเนส14.pdf
 • ฟิตเนส15.pdf
 • รายการเครื่องออกกำลังกาย1.pdf
 • รายการเครื่องออกกำลังกาย2.pdf
 • รายการเครื่องออกกำลังกาย3.pdf
 • รายการเครื่องออกกำลังกาย4.pdf
 • รายการเครื่องออกกำลังกาย5.pdf
 • รายการเครื่องออกกำลังกาย6.pdf
 • รายการเครื่องออกกำลังกาย7.pdf
 • ฟิตเนส1.pdf
 • ฟิตเนส2.pdf
 • ฟิตเนส3.pdf
 • ฟิตเนส4.pdf
 • ฟิตเนส5.pdf
 • ฟิตเนส6.pdf
 • ฟิตเนส7.pdf
 • ฟิตเนส8.pdf
 • ฟิตเนส9.pdf
 • ฟิตเนส10.pdf
 • ฟิตเนส11.pdf