ประมวลภาพกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2561

ภาพกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2561

Cr.ช่างภาพทุกท่านนะครับ