ประกวดธิดาเทียน ประจำปี 2562

ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมประกวดธิดาเทียน ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
ในระหว่างวันที่ 9 – 17 กรกฎาคม 2562