ประกาศเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประกาศ