วัดห้วยทรายทอง

ประวัติวัดห้วยทรายทอง

ตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี สังกัด มหานิกาย คณะสงฆ์ ภาค 15

วัดห้วยทรายทองเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่เดิม ประมาณ ปี พ.ศ. 2500 มีเนื้อที่ 35 ไร่ 69 ตารางวา โดยมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์เป็นโฉนด เลขที่ 5175 – 1632 กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของวัด

 


 

ประวัติวัด

วัดห้วยทรายทอง เดิม คือ สำนักสงฆ์ห้วยทราย ได้ทำการก่อสร้างมาโดยเริ่มจากพระอาจารย์บุญ ได้ทำการก่อสร้างเสนาสนะ อย่างเรียบง่าย เช่น กุฏิ หอฉัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 ต่อมาปี พ.ศ. 2510 พระอาจารย์สมศักดิ์ สารทโร ได้เข้ามาพำนักอยู่ และได้เริ่มก่อสร้างเสนาสนะ เพิ่มเติมขึ้นอีกมากมาย และให้นายเทียน ใจมุ่ง เป็นผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างวัดห้วยทรายทอง สำเร็จได้รับใบอนุญาตประกาศให้สร้างวัดได้ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 และได้รับชื่อ “วัดห้วยทรายทอง” จากกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 10 เมษายน 2522 เป็นต้นมา…

 

หลวงพ่อทรายทองพุทธมณี

ประวัติเดิม เรียกว่า หลวงพ่อสุพรรณรังสี เป็นพระพุทธรูปมีอายุประมาณ 500 ปี สมัยพม่าตีกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่สอง และได้ทำลายบางส่วนขององค์พระชำรุด ต่อมานายช่างของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทำการซ่อมแซมโดยใช้ปูนทาทับองค์ ซึ่งเดิมเป็นเนื้อหินศิลาแลง ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระญาติการาม อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักสงฆ์ห้วยทราย จึงได้ขออนุญาตจากกรมศิลปากร อาราธนามาประดิษฐานไว้ ณ สำนักสงฆ์ห้วยทรายทอง ตำบลป่าหวาย อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2516 แล้วถวายพระนามว่า หลวงพ่อทรายทองพุทธมณี

(พระพุทธวงศ์ น.ธ.เอกม ป.4 ผู้บันทึก)

21 เม.ย. 16