กิจกรรมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต

นายสุชาติ อุ่นชู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านชัฏป่าหวาย พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย