ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ

1.หนังสือนำส่งปรับโครงสร้าง(ผ่านมติ กทจ.แล้ว)
2.กรอบอัตรากำลัง
3.ประกาศโครงสร้าง
5.แผนภูมิโครงสร้าง
6.บัญชีแสดงจัดคน