คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย
ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕