ประกาศเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย เรื่อง รางานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565

IMG_20230315_0002
IMG_20230315_0003
IMG_20230315_0004
IMG_20230315_0005
IMG_20230315_0006
IMG_20230315_0007