โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว ปีงบประมาณ 2565

 

ทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 15,17-18 มีนาคม 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย