การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

1.หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง2566

2.ใบสมัครร้องเพลงลูกทุ่ง