ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่1 ประจำปี 2566

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่๑ปี๖๖