ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่๑ครั้งที่๑ปี๖๖