ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2566

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่๓ครั้งที่๒ปี๖๖