ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่๓ปี๖๖