ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัยสมัยที่๒ครั้งที่๑ปี๖๖