ประกาศวิจารย์ร่างประกวดราคาจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคารถฟาร์มแทรคเตอร์ (1)_compressed