ประกาศเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

ประกาศ
บก 06