ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชนิด Hot Mix Recycling ถนนเทศบาล 6 – ถนนอ่างเก็บน้ำบ้านชัฏป่าหวายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 71 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

IMG_20230710_0004