กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 ในการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย นายจักราวุธ สระทองอ่อน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ได้มอบหมายนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และร่วมถ่ายภาพกิจกรรมรณรงค์ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย