นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gilf Policy)ของเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gilf Policy)