ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์)

ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลาง_compressed (1)