ประมวลภาพกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2561

ภาพกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2561 ณ อ่างเก็บน้ำบ้านชัฎป่าหวาย โครงการพระราชดำริ

1 2 3 4 5 6