ภาษี

กำหนดระยะเวลาการชำระภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ——-> กุมภาพันธ์

ภาษีป้าย ——-> มีนาคม

ภาษีบำรุงท้องที่ ——-> เมษายน

 

 

ภาษีบำรุงท้องที่

จัดเก็บจาก

  1. ที่นา ปลูกพืชล้มลุก เจ้าของทำเองไร่ละ 5 บาท
  2. ที่นาให้เช่า ไร่ละ 27.50 บาท
  3. ที่สวน, ไม้ยืนต้น, เลี้ยงสัตว์ ไร่ละ 55 บาท
  4. ที่ว่างเปล่า (ไม่ได้รับลดหย่อน) ไร่ละ 110 บาท
  5. ที่ดินว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่าของอัตราปกติ

 

ภาษีป้าย

จัดเก็บจาก ป้ายชื่อ, ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบกิจการเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาสินค้าไว้ ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีอื่น

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จัดเก็บจาก บ้านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ แฟลต อพาร์ทเม้นท์ หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ บ่อนปลา ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมไปกับโรงเรือนนั้น ฯลฯ